hizmetlerimiz
guven

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2000 standardı, 162 ülkede 800.000 işletmede uygulanan ve en çok bilinen standartlardan biridir. ISO 9001 standardı, kurumlararası ilişkilerde kalite yönetimi gereksinimlerine uluslar arası bir referans olmuştur.
ISO 9001 herhangi bir sektördeki ve büyüklükteki işletmelere kalite yönetiminde, aşağıdakilerde dahil olmak üzere faydaları vardır.

  • Müşteri kalite gereksinimlerini yerine getirmek
  • Düzenleyici gereklilikleri tespit etmek
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak
  • Bu hedeflere ulaşmak için devamlı gelişme sağlamak
  • Büyük ya da küçük, mal ya da hizmet üreten her bir işletmeye uygulanabilen bu standart, " Kalite Yönetim Sistemi Standardı" olarak bilinen dünya çapında bir ün kazandı. İşletmenin süreç ve faaliyet yönetimlerinde "Kalite Yönetimi" işletme yapısına dayanır. Bu yapı; girdilerin işletme hedefleri ile örtüşen bir mal ya hizmete dönüşmesini, müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanmasını ve düzeni sağlar.
  • ISO 9001, müşteri odaklılığı sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve devamlı performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlar.

Faydaları:

   • Mal/Hizmet kalitesi ve ilgili yasal uyumlulukları sağlamak
   • İyi çalışma uygulamalarını somutlaştırmak
   • Müşterilere memnuniyet ve artı değer sağlamak
   • Maliyetleri düşürmek
   • İşletmenin uluslar arası tanınırlığını arttırmak

ISO 9001 standardı aşağıda belirtilen yönetim prensibine dayanır. Bu esaslar üst yönetim tarafından, işletmeyi gelişmiş performansa yönlendirmek için kullanılabilir.

   • Esas 1 - Müşteri Odaklılık
   • Esas 2 - Liderlik
   • Esas 3 - Çalışanların Katılımı
   • Esas 4 - Süreç Yaklaşımı
   • Esas 5 - Yönetimde Sistem Yaklaşımı
   • Esas 6 -Sürekli Gelişim
   • Esas 7 - Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
   • Esas 8 - Karşılıklı Faydaya Dayanan Tedarikçi İlişkileri

AYYILDIZ MÜHENDİSLİK, birçok farklı sektöre belgelendirme hizmeti sağlayabilmek için uluslar arası akreditasyon kurumları tarafından yetkilendirilmiş ve hizmet kalitesi ile son derece saygı duyulan bir işletme haline gelmiştir.

AYYILDIZ MÜHENDİSLİK in profesyonel denetçileri müşterilerinin, yönetim sisteminin etkinliğinin sürdürülmesini ve müşterilerinin sürekli artan beklenti ve yasal gereksinimlerini karşılaması için çalışırlar.