hizmetlerimiz
guven

İş Güvenliği Uzmanlığı

4857 sayılı iş kanunumuz gereği , 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan,sanayiden sayılan ve 6 aydan daha uzun süre ile çalışan işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu iş güvenliği uzmanı-iş güvenliği mühendisi görev almalıdır.


Firmamız, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlu olan-olmayan çalışmaları gerçekleştirmek üzere iş güvenliği uzmanı istihdam etmektedir.


Bu kapsamda, firmaların iş güvenliği eğitimleri, risk değerlendirme çalışmaları, periyodik teknik cihaz kontrol ve ölçümleri, acil durum planlama ve tatbikatları, işyeri iç yönetmeliği ve İSG el kitapları hazırlanması, patlamadan korunma dökümanları hazırlanması ve diğer dökümantasyon çalışmalarının yapılması ve denetlenmesi gibi tüm görevleri yerine getiriyoruz. Böylece, hem çalışanlar için, hem de işveren açısından en önemli gaye olan sıfır iş kazası - sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmaya ve çalıştığımız firmaların iş sağlığı ve güvenliği konusunda temiz bir sicil ve yüksek itibar sahibi olmalarını temin etmeye çalışıyoruz.


Otel ve Turizm sektörü başta olmak üzere; yat üretimi sektörü, metal sanayi ve inşaat sektörü gibi daha pek çok sektörde İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerimiz devam etmektedir.