hizmetlerimiz
guven

Eğitimler

Eğitimin Amacı

2004 yılında yasallaşan 4857 sayılı İş Kanunu çalışma hayatına yeni yükümlülükler getirmiştir. Bu yeni yükümlülükler gerek işverenler, gerekse çalışanlar için yasal sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitilmeleridir.

Bu eğitimde çalışan personeli, çalıştıkları ortamdaki risklerin ne derece kendilerini etkileyeceğini, bu risklerden nasıl korunacaklarını, meslek hastalıklarından nasıl korunacakları ve çalışma performanslarını nasıl artıracakları konusunda detaylı olarak bilgilendirilmektedirler.

Eğitimin Detayları

İSGde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
İSG Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
İSG Organizasyonu
Elektrik ve Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri
Kişisel Koruyucu Donanımları ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Yangın ve Yangından Korunma Yöntemler

Eğitim Yöntemi

Eğitimde konular, detaylı anlatım, örneklemeler şeklinde aktarılacaktır.

Eğitim Süresi

2 saat 30 dk